U većini slučajeva robu je moguće dostaviti i preuzeti (ako bolje odgovara) na lokaciji Zagreb- Žitnjak!
Tel.: +38598700875 / E-mail: info@bisa.hr

Bisa Facebook

Sitni ukrasi koji se mogu dodatno bojiti, ukrašavati, hobi program koji je tek započet kao naša djelatnost….


Leave Your Review on Google