U većini slučajeva robu je moguće dostaviti i preuzeti (ako bolje odgovara) na lokaciji Zagreb- Žitnjak!
Tel.: +38598700875 / E-mail: info@bisa.hr

Izrada plaketa s graviranim logotipom ili portretom. Obradom vaše fotografije nastaje laserom gravirani portret na drvenoj podlozi.