Prva pomoć

Spread the love
medicinska ID pločica

Prva pomoč

 

Prva pomoć je skup postupaka kojima pomažemo unesrećenom do dolaska službe hitne medicinske pomoći, liječnika ili drugih kvalificiranih zdravstvenih djelatnika. Ukupnim djelovanjem – postupcima prve pomoći, pozivom u pomoć i riječima utjehe – nastoji se otkloniti neposredna opasnost po život, umanjiti bol i pružiti osjećaj sigurnosti kod unesrećene osobe. …

 

Ovdje ću navesti citatat iz skripte za pripremu ispita iz prve pomoći “Zdravstveno učilište Zagreb”:

3. PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Pružite svu ostalu potrebnu pomoć i budite uz unesrećenog do dolaska službe hitne medicinske pomoći. Opseg i način pružanja prve pomoći uvjetovani su mogućnošću pozivanja i brzinom dolaska službe hitne medicinske pomoći. Svaki postupak prve pomoći koji se može odgoditi bez opasnosti za unesrećenoga treba prepustiti stručnim osobama.

       Da bi pomoć koju pružamo bila učinkovita, potrebno je utvrditi sve ozljede, simptome i znakove bolesti. Zbog toga treba napraviti sekundarni pregled unesrećenog.

Sekundarni pregled obuhvaća:

1. Prikupljanje podataka o događaju (nesreći ili naglo nastupajućoj bolesti) i unesrećenom

• Uvijek kada je to moguće, potrebne podatke pokušajte dobiti od unesrećenog, a ako to nije moguće, tada te podatke pokušajte dobiti od osobe u njezinoj blizini (član obitelji, prijatelj, očevidac).

Kod unesrećenog s kojim ne možete razgovarati, potražite osobnu iskaznicu, identifikacijske kartice ili narukvice s podacima o bolestima i zdravstvenim stanjima i lijekove.

• Važni podaci koje je potrebno prikupiti su:

o kako se nesreća dogodila, o koliko je bilo ozlijeđenih,

o osobni podaci o osobi (ime, prezime, dob),

o boluje li osoba i od kojih bolesti,

o uzima li kakve lijekove,

o kada je zadnji put jela i pila…

Zapišite ove podatke, kao i vrijeme kada se nesreća dogodila i kada ste vi započeli s pružanjem prve pomoći. Proslijedite službi hitne medicinske pomoći sve prikupljene podatke. …

 

cjelokupnu skriptu možete vidjeti na stranicama “Zdravstveno učilište Zagreb” te se nadam da se ne ljute što ih navodim kao izvor informacija 🙂 .